Cóż, póki dev się z tematem obija, trzeba się zadowolić tylko Better Open With na Oreo.

Sent from Redemi 4X, Qualcomm arm64 (CrDroid 4.4 based on OS 8.1.0)